Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenmektedir. Daha fazla bilgi için tıklayınız Tamam
AnaSayfa Garanti Şartları
Garanti Şartları
 1. Garanti belgesi sadece seri numarası ile satış tarihi satırları doldurulmuş halde ve satış faturası ile birlikte geçerlidir.

 2. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

 3. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş. garantisi kapsamındadır.

 4. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. (İşgünü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini kapsar) Bu süre, mala ilişkin arızanın FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.’ye bildirim tarihinden itibaren başlar.

 5. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 6.  Ürünün;                             

  1. Teslim tarihinden itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızayı dörtten fazla tekrarlaması veya farklı arızaların altıdan fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  3. FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş. teknik servisi tarafından tamirinin mümkün olmadığı belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 7. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 8. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

 9. Garanti şartları yalnız Türkiye’de geçerlidir.